Οδηγίες λήψεως δειγμάτων εργαστηριακών εξετάσεων

Αιμοληψία

Η αιμοληψία γίνεται συνήθως το πρωί. Προτείνουμε οι ασθενείς να προσέρχονται νηστικοί για 12 ώρες, ώστε να επιτυγχάνονται συγκρίσιμα αποτελέσματα, χωρίς αποκλίσεις που οφείλονται στην πρόσφατη κατανάλωση τροφών.

Εαν ο ασθενής βρίσκεται σε φαρμακευτική αγωγή, γενικά προτείνουμε να μεταθέτουν τη λήψη των φαρμάκων μετά την αιμοληψία.

  • Ειδικά για την εξέταση Καμπύλη Ανοχής Γλυκόζης χρειάζεται να παραμείνει ο ασθενής στο χώρο του ιατρείου για τις διαδοχικές αιμοληψίες από 1-3 ώρες, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
  • Η γλυκόζη παρέχεται από το εργαστήριο για όσες εξετάσεις το απαιτούν.

Μετά τη λήψη προτείνουμε να παραμένετε για μερικά λεπτά στο χώρο αναμονής πιέζοντας ελαφρά με στεγνό βαμβάκι μέχρι να σιγουρευτούμε ότι δεν αιμορραγεί το σημείο φλεβοκέντησης.

Παρακαλούμε να απορρίπτετε το βαμβάκι στους ειδικούς κίτρινους κάδους στο χώρο του εργαστηρίου.

Συλλογή Ούρων

Χρειάζεται ένα δείγμα της πρωϊνής ούρησης που έχει συλλεγεί στους ειδικούς ουροσυλλέκτες που μπορείτε να προμηθευτείτε από φαρμακείο ή το εργαστήριό μας την προηγούμενη ημέρα. Εαν αυτό δεν είναι δυνατό, η συλλογή μπορεί να γίνει και στο ιατρείο, με ένα επόμενο δείγμα ούρων. Είναι σημαντικό να μην καθυστερήσει η μεταφορά των ούρων στο εργαστήριο.

Πρέπει να προηγηθεί της συλλογής ούρων πλύσιμο των έξω γεννητικών οργάνων με χλιαρό νερό και σαπούνι. Ξεπλένουμε πολύ καλά και σκουπίζουμε μαλακά με σιδερωμένη πετσέτα ή αποστειρωμένη γάζα.

Στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρήσεως απαιτείται χαλαρός πωματισμός του κόλπου με βαμβάκι.

Τα ούρα μαζεύονται από το μέσο της ροής των ούρων, χωρίς διακοπή της ούρησης.

Ειδικά για την καλλιέργεια ούρων είναι πολύ σημαντικό το πλύσιμο να είναι σχολαστικό και το σκούπισμα να γίνεται απαλά χωρίς τρίψιμο με αποστειρωμένη γάζα. Επίσης η συλλογή πρέπει να γίνει πριν τη λήψη αντιβιοτικού.

Συλλογή Κοπράνων

Είναι σημαντικό να μην καθυστερήσει η μεταφορά των κοπράνων στο εργαστήριο.

Για ανίχνευσή αιμορραγίας του πεπτικού

Τα κόπρανα συλλέγονται σε ειδικό δοχείο που προμηθεύεστε από τα φαρμακεία ή το εργαστήριο. ΔΕΝ απαιτείται αποχή από κρέας.

Για καλλιέργεια

Στο ίδιο ειδικό δοχείο συλλέγουμε μικρή ποσότητα. Αν υπάρχουν περιοχές με αίμα ή βλέννη τις προτιμάμε.

Για παρασιτολογική εξέταση

Εφόσον τα κόπρανα είναι διαρροϊκά μαζεύεται μια μικρή ποσότητα όπως παραπάνω. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό εαν μπορεί να χορηγηθεί αλατούχο καθαρτικό. Τότε συλλέγονται δείγματα από τις τρεις πρώτες κενώσεις σε χωριστά φιαλίδια.

Συλλογή Σπέρματος – Κολπικού Υγρού – Πτυέλων

Συλλογή σπέρματος

Πριν τη συλλογή σπέρματος προηγείται αποχή από εξσπερμάτωση 3-4 ημερών ή σύμφωνα με την οδηγία του θεράπωντος ιατρού. Δεν ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες για μακροχρόνια αποχή γιατί εξασθενίζει το σπέρμα. Πριν τη συλλογή συνιστάται προσεκτικό πλύσιμο με νερό και σαπούνι. Σχολαστικότερο πλύσιμο χρειάζεται όταν απαιτείται καλλιέργεια.

Το σπέρμα συλλέγεται με αυνανισμό και σε ειδικό δοχείο που προμηθευόμαστε από φαρμακείο ή το εργαστήριο. Είναι σημαντικό να μη χαθεί ποσότητα από την αρχή ή το τέλος.

Προφανώς απαγορεύεται η συλλογή σε προφυλακτικό ή με σεξουαλική επαφή.

Το σπέρμα αφού συλλεγεί πρέπει να μεταφερθεί στο εργαστήριο σε 30 λεπτά το αργότερο. Η συλλογή πρέπει να γίνεται από τις 7.30 έως τις 9.00 το πρωί ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή του στους απαιτούμενους χρόνους (6 και 12 ώρων μετά τη συλλογή) στο ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου.