Τμήματα και Εξοπλισμός

Το Διαγνωστικό Ιατρείο μου έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Εξωτερικοί Ποιοτικοί Έλεγχοι από Παγκόσμιας αναγνώρισης φορείς επισφραγίζουν την εγκυρότητα των αναλύσεων. Ως μέλη του iatrica δρούμε υπεύθυνα απέναντι στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, με φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση ιατρικών αποβλήτων .

Το Διαγνωστικό Ιατρείο μου αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Αιματολογικό

  • Βιοχημικό

  • Ανοσολογικό – Ιολογικό

  • Αιμόσταση Πήξη

  • Μυκητολογικό

  • Μικροβιολογικό

  • Ηλεκτροφορήσεις

  • Ογκολογικό – Νεοπλασματικοί Δείκτες
  • Αλλεργιογόνα

Δέσμευση και επιθυμία μας είναι η εγκαθίδρυση σύγχρονων τεχνολογιών και υλικοτεχνικών υποδομών που εγγυώνται την άρτια και τάχιστη εξυπηρέτηση σας σε όλο το φάσμα των διαγνωστικών αναλύσεων.

Εξοπλισμός

Από την αρχή της λειτουργίας μας εμπλουτίσαμε τον προϋπάρχοντα εργαστηριακό εξοπλισμό. Πέρα από τον αναλυτή Vidas της Bio-Merieux αποκτήσαμε τον ορμονολογικό – ανοσολογικό αναλυτή Immulite I της DPC, αναλυτή HPLC για μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και το VITEK της Biomerieux για ταυτοποίηση και αντιβιόγραμμα των μικροβίων που αναπτύσονται στις καλλιέργειες.

Δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης προχωρήσαμε στην πλήρη μηχανοργάνωση της λειτουργίας του εργαστηρίου μας, αξιοποιώντας τις πλέον αξιόπιστες διαδικασίες (πλήρη έλεγχο μέσω υπολογιστή, αναγνώριση δειγμάτων με barcode κλπ.).

Αμέσως ξεκινήσαμε τη διαδικασία πιστοποίησης των υπηρεσιών που παρέχουμε.Διαθέτουμε  πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000.

Ήδη, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τις υπηρεσίες μας προσθέσαμε τον αναλυτή κλινικής χημείας και ανοσολογίας ARCHITECT C800, τον αιματολογικό αναλυτή CELLDYN 3700 και τον αυτόματο ορμονολογικό/ανοσολογικό αναλυτή Immulite 2000. Παράλληλα, η εταιρία μας με στόχο να είναι πάντα μπροστά στην εξυπηρέτηση των πολιτών του νομού, προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία σύγχρονου χώρου αιμοληψίας στον Παλαμά Καρδίτσας.